Profesjonell utarbeidelse av HMS-datablad/sikkerhetsdatablad med kvalitets- og prisgaranti.

Velkommen til SDS hms-datablader hvor du får utarbeidet HMS-datablader med kvalitets- og prisgaranti.

NYHET - Database og håndtering av sikkerhetsdatablader/PDF - www.chembase.eu 

UFI koder - vedlegg VIII artikel 45 CLP - les mere her.

SDS hms-datablad utarbeides til mange Bransjer, og således til et bredt utvalg av selskaper, noe som gjør at vi alltid har fingeren på pulsen og er oppdatert med tanke på regler og forskrifter.

Vi har gjennom flere år jobbet med HMS-datablad i ulike former, og på ulike språk.

Vi utarbeider datablader både utifra de nye CLP forskriftene.

 

Det er ofte ganske mye for alminnelige selskaper å sette seg inn i for forstå disse reglene, dersom de skal kunne lage et HMS-datablad.

Samtidig er det også et myndighetskrav at personer som utarbeider disse HMS-databladene har riktig forståelse for reglene og kravene.

Et HMS-datablad/sikkerhetsdatablad består av 16 punkter som trinn for trinn guider brukeren gjennom hvilke type produkt brukeren har og hvilke forhåndsregler han/hun må ta når han/hun arbeider med dem.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.